Konchowanie uszu

70 zł

Czas: ok. 45 min.
Cena: 70 zł

Czas trwania naszych zabiegów oraz pakietów jest podawany orientacyjnie