Nimue Therapeutic treatment

od 160 zł

• zabieg łagodzący z maską kolagenową

Czas: ok. 1 godz.
Cena: 190 zł

• zabieg łagodzący z maską algową
ok. 1 h / 160 zł

Czas: ok. 1 godz.
Cena: 160 zł

Czas trwania naszych zabiegów oraz pakietów jest podawany orientacyjnie